Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Postulaty środowiska taternickiego KWW

2015-06-24
Autor: Jusza
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W związku z toczącą się dyskusją i licznymi znakami zapytania dotyczącymi wprowadzenia elektronicznego systemu rejestracji/rezerwacji wspinania w Tatrach (tzw. ESR) oraz planu ochrony TPN, Klub Wysokogórski Warszawa podjął inicjatywę zorganizowania spotkania w tej sprawie w udziałem przedstawicieli TPN, TOPR oraz PZA, w dniu 25.06.2015 w Zakopanem. Nasza propozycja spotkała się z przychylną reakcją i do dnia dzisiejszego przedstawiciele zaproszonych organizacji potwierdzili swój udział. Mamy nadzieję, że spotkanie to pozwoli wzajemnie wysłuchać swoich argumentów i zapoznać się ze stanowiskami w tej tak ważnej dla całego środowiska taternickiego sprawie.

Poniżej przedstawiamy postulaty, z którymi jedziemy na spotkanie:

1. Jesteśmy przeciwni wprowadzeniu ESR obejmującego teren obecnie udostępniony dla taternictwa. System ten, naszym zdaniem, nie rozwiąże istniejących problemów, a jedynie je wzmocni i spowoduje istotne napięcia w stosunkach TPN – taternicy. Uważamy ponadto, że byłby skomplikowany, nieprzewidywalny, nieskuteczny, a zapewne nawet przeciwskuteczny i niezgodny z prawem.

2. Jesteśmy gotowi poprzeć koncepcję takiego systemu tylko w przypadku jego ograniczenia do obszarów nowo udostępnionych, np. wybranego rejonu Tatr Zachodnich w przypadku możliwości jego otwarcia dla taternictwa.

3. Szczególne nasze obawy wzbudza, częściowo powiązany z ESR, pomysł limitowania ruchu taternickiego na konkretnych ścianach udostępnionych dla taternictwa oraz inne koncepcje utrudniające dostęp do uprawiania wspinaczki (dodatkowe szkolenia, opłaty za udostępnienie).

Wyrażamy swój sprzeciw wobec takich koncepcji i apelujemy do Pana Dyrektora o ich niewdrażanie. Ze swojej strony deklarujemy daleko idącą pomoc i współpracę z TPN w zakresie rozwiązywania problemów taternictwa. Jako prawdziwi miłośnicy przyrody rozumiemy potrzebę jej ochrony i zmiany niektórych tradycyjnych metod czy postaw. Środowisko nasze jest gotowe ściśle współpracować z TPN w warunkach poszanowania status quo odnośnie do dotychczas udostępnionych rejonów i przy partnerskiej współpracy. Jako grupa tradycyjnie indywidualistyczna i niezależna, a nade wszystko ceniąca sobie niezależność, najbardziej doceniamy inicjatywy włączające nas w proces decyzyjny i działające poprzez zachętę, a nie nakaz.

Jeżeli inne kluby / organizacje skupiające taterników popierają powyższe postulaty - bardzo prosimy o taką informację (wystarczy mail na adres: [email protected])

Z taternickim pozdrowieniem,
Zarząd KW Warszawa