Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej

6 dni w skałach. Cena kursu - 1200 zł.

Ewentualne pytania dotyczące kursów oraz dostępnych terminów prosimy kierować na adres: [email protected]


Program kursu:

 

Zasady uczestnictwa:

Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć - zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią. Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.

Czas trwania - 6 dni.

Ilość szkolonych - na jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący - instruktorzy PZA – wspinaczki skalnej, taternictwa i alpinizmu.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV UIAA.

Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.


Treść zajęć:

Tematy wykładów:

 • sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.),
 • teoria asekuracji,
 • formacje skalne (zakres podstawowy),
 • niebezpieczeństwa wspinania,
 • pierwsza pomoc (zakres podstawowy),
 • style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe,
 • normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody,
 • historia wspinania (opcjonalnie).

Zajęcia praktyczne:

Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:

 • praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy,
 • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go,
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.),
 • wykorzystanie punktów naturalnych,
 • łączenie punktów asekuracyjnch,
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich,
 • obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri,
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych,
 • prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej,
 • zakładanie stanowisk zjazdowych,
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją,
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu,
 • uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera,
 • pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych,
 • wychodzenie po linie (prusikowanie),
 • opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).