Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Pismo do zarządu PZA w sprawie licencji instruktorskich

2007-04-16
Autor: czyż

Do: zarząd PZA, dot: licencje trenerskie dla instruktorów PZA oraz licencje dla klubów data: 15.04.2007
 

Koledzy,

W związku z korespondencją otrzymaną od KS PZA w ww. sprawie, chciałbym w imieniu zarządu KW Warszawa podnieść następujące wątpliwość:
 
 1. Ustawa o sporcie kwalifikowanym określa sport kwalifikowany jako "formę aktywności człowieka związaną z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym (...) w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy (...)". (roz 1 art 3). Ustawa określa następnie, że udział sporcie kwalifikowanym wymaga posiadania licencji przez kluby ( rozdz. 2 art 6), zawodników (r. 3 art 29) oraz instruktorów i trenerów (r. 5 art 46). Inaczej mówiąc, każdy podmiot, który bierze udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZS (czy to klub, czy instruktor, czy zawodnik) musi ubiegać się o licencję od swego PZS. Pozostałych podmiotów wymóg ten nie dotyczy.
   
 2. Wymogi sportu kwalifikowanego spełnione są obecnie, naszym zdaniem, jedynie w ramach dyscyplin wspinaczka sportowa i narciarstwo wysokogórskie, i stąd przepisy powyższe stosują się tylko do nich i tylko w zakresie odnoszącym się do współzawodnictwa i trenowania zawodników. Wspinaczka wysokogórska (ujęta jako osobna dyscyplina dziedziny "Alpinizm") nie podlega tym wymogom ponieważ PZA nie organizuje obecnie współzawodnictwa sportowego w tej dyscyplinie. Gdyby nawet PZA doprowadziła do "skwalifikowania" wspinaczki wysokogórskiej, to i tak podlegałyby jej tylko kluby, zawodnicy i trenerzy, którzy zdecydowaliby się brać udział w tej rywalizacji, która z definicji nie jest obowiązkowa (rozdz. 2 art 4 pkt1 - "uczestnikami współzawodnictwa sportowego mogą być kluby, zawodnicy itd...").
   
 3. Art 46 stanowi, że "zajęcia w zakresie sportu kwalifikowanego mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dn 18 stycznia 1996 o KF, po otrzymaniu licencji trenera, o której mowa w art 46.". Jak uważamy (a co wynika z wyżej przedstawionej argumentacji), zajęcia instruktorskie w zakresie szkolenia wspinaczkowego nie są "zajęciami w zakresie sportu kwalifikowanego", a więc nie podlegają licencjonowaniu z mocy ustawy. Podobnie zresztą jak zajęcia wszystkich innych instruktorów, którzy nie biorą udziału w sporcie kwalifikowanym - czyli nie pracują z zawodnikami w licencjonowanych klubach.
   
 4. Uważamy ponadto, że KS naruszyła procedury, podejmując decyzje o licencjonowaniu, przedłużaniu licencji i ich nadawaniu bez uzgodnienia tego z zarządem, a w takim trybie - jak wynika z odpowiednich protokołów - rozesłano do klubów informację w tej sprawie.
   
 5. KS powołała się przy tym na przepisy ustawowe - vide pkt 8 protokołu zebrania KS z dnia 10.03.2007: "W związku z zapisami ustawy o sporcie kwalifikowanym Komisja zdecydowała o wprowadzeniu systemu licencjonowania instruktorów PZA." Jeżeli więc KS lub zarząd dysponują jakimiś wykładniami ministerialnymi uzasadniającymi podjęte decyzje, prosimy o zapoznanie z nimi całości środowiska. Jednocześnie jest jasne, że PZA może licencjonować zarówno instruktorów, jak i kluby, działając na podstawie środowiskowych ustaleń - bez związku z ustawą o Sporcie Kwalifikowanym. Zasady takiego licencjonowania (może raczej "certyfikowania") powinny być jednak przedmiotem środowiskowej dyskusji. Podobnie zresztą, a może nawet przede wszystkim, jak kwestie ewentualnego "skwalifikowania" wspinaczki wysokogórskiej i dalszych planów co do jej losów w nowym systemie sportu.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi na nasze pismo do wiadomości klubów.

Z pozdrowieniami, Artur Paszczak zarząd KW Warszawa.

W dziale "zasoby" dostępna jest korespondencja zarządu do PZA w ww. sprawie.