Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Komunikat Zarządu KWW po WZD PZA

2015-06-02
Autor: Jusza
Koleżanki i Koledzy,

Od lat nasz Klub stoi niezmiennie na stanowisku walki o wolność wspinania, ograniczenie biurokracji i jawność funkcjonowania Polskiego Związku Alpinizmu. Tak było przy okazji likwidacji Karty Taternika, kwestii otwartości klubów i wolności prowadzenia szkoleń koleżeńskich, deregulacji zawodu instruktora, zmian statutowych czy dostępu do Tatr. Zdajemy sobie sprawę, że nasze stanowisko nie zawsze jest podzielane przez inne kluby, niemniej w ramach PZA staramy się głośno promować nasze postulaty. Na ostatnim WZD PZA ponownie wystąpiliśmy do zarządu PZA z całym szeregiem pytań dotyczących działań Związku w zakresie polityki względem TPN, szczegółów negocjacji Planu Ochrony i zarzutami o brak informacji oraz niejednoznaczną rolę odgrywaną w tej sferze przez kol. Miłosza Jodłowskiego – wiceprezesa PZA.

Nasz apel przedstawiony w liście do Delegatów i Zarządu PZA przed WZD wraz z załącznikami, oraz jasne wyrażenie troski o wspólne sprawy taternictwa spowodowane są faktem, iż ostatecznie zatwierdzony Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego, będzie faktycznie cementował zasady udostępniania Tatr dla wszystkich wspinaczy, speleologów oraz narciarzy (także niebędących członkami PZA) na następne 20 lat. Podczas WZD niektóre z poruszanych przez nas kwestii zostały wyjaśnione oraz podjęte zostały przez Walne i zarząd PZA konkretne zobowiązania: - zarząd PZA nie będzie popierał koncepcji Elektronicznego Systemu Rejestracji dla wspinaczy. Zgoda na taki system może być wyrażona tylko w przypadku udostępnienia nowych rejonów i na ich obszarze - zarząd PZA zobowiązał się do przesyłania do klubów informacji o stanie negocjacji z TPN w kwestii planów ochronnych, ustanawiających de facto rejony uprawiania wspinaczki w TPN w następnych 20 latach. Mamy nadzieję, że powyższe zobowiązania znajdą odzwierciedlenie w zapisach protokołów z WZD oraz w konkretnych działaniach PZA. W kwestii polityki, a szczególnie naszych zastrzeżeń do sposobu jej prowadzenia przez kol. Jodłowskiego oraz istniejącego konfliktu interesów, zachowujemy sceptyczne zdanie w tej sprawie a stanowisko PZA traktujemy z najwyższą nieufnością. Zarząd PZA nie podzielił naszych wątpliwości zapewniając, że konflikt interesów nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia lub wręcz nie istnieje. W tej sytuacji uważamy, że ostatecznym kryterium weryfikacji prac PZA w zakresie rozmów z TPN będzie zatwierdzony plan ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Efekty tej pracy będą przez nas skrupulatnie weryfikowane. Z niecierpliwością oczekujemy wyczerpujących informacji o aktualnym stanie rozmów z TPN.
Życzymy zarządowi PZA powodzenia w tych negocjacjach.

Z taternickim pozdrowieniem,
Zarząd KW Warszawa